Nyttige lenker

Skatteetaten
På skatteetaten.no kan du finne informasjon om skatt, merverdiavgift, arveavgift, arbeidsgiveravgift og folkeregisteret. Du kan også levere opplysninger via nettstedet, f.eks levere skattemelding (selvangivelsen), beregne skatten din og innberette merverdiavgift

Bondelaget
Norges Bondelag arbeider for å bedre vilkårene for landbruket og synliggjøre landbrukets betydning for samfunnet, både økonomisk, kulturelt og sosialt.

Agro
Vi fører regnskap i Agro økonomissystem, som er spesielt egnet for landbruksregnskap. For fakturering og dokumentsenter, kreves det brukernavn og passord.